فروشنده

در این فایل لیست کاملی از فرمول های مشتقگیری موجود است که برای دانشجویان در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

از آنجا که مهارت پیداکردن در هر کاری نیاز به تمرین و ممارست دارد کتاب حل المسایل رباتیک نوشته جان کریگ و ترجمه دکتر علی…

کتاب مکانیک و کنترل در رباتیک نوشته جان کریک و ترجمه دکتر علی مقداری جزء اولین و بهترین منابع آموزش رباتیک است که تقریبا مرجع…

کتاب ریاضیات مهندسی اروین کرویت سیک یکی از منابع اصلی درس ریاضیات مهندسی در اکثر دانشگاه هامی باشد، در این نوشته لینک دانلود این کتاب…