سیستم کوبنده چندگانه کمباین+فیلم

این سیستم که ابداع شرکت نیوهلند است کارایی بسیار بالایی دارد. در این سیستم محصول ابتدا وارد استوانه کوبنده سنگین و ضد کوبنده مقعر می شود. مواد از میان کوبنده 8 بشقابی جریان پیدا می کند. جداکننده دورانی که کمباین CX8000 را به ماشینی فوق العاده تبدیل کرده همراه با بیلچه ابداعی در این ماشین موجب تحریک و کاهش سرعت جریان کاه می شود. سپس کاه به کوبنده بعدی و به بیرون هدایت می شود.

برای مشاهده مطالب مربوط به کمباین از لینک های زیر هم می توانید استفاده نمایید.
http://biosyso.ir/tag/%da%a9%d9%85%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%86/

7 نوع سیستم کوبنده کمباین

کمباین

کمباین ماشینی است که چندین کار را بر روی محصول کشاورزی در مزرعه انجام می دهد، با استفاده از کمباین محصولی که در مزرعه رشد کرده و به مرحله برداشت رسیده است، درو شده، کوبیده می شود و کاه و کلش آن جدا شده و محصول در مخزن آن ذخیره می شود، کمباین دارای چند … ادامه کمباین