انیمیشن کارکرد موتور چهارزمانه

انیمیشن زیر نحوه کارکرد موتور چهارزمانه را نمایش می دهد این موتورها دارای چهار مرحله مکش، تراکم، انفجار و تخلیه هستند

مقایسه طرز کار موتور دوزمانه و چهارزمانه+ویدیو

در این نوشته دو انیمیشن از طرز کار موتور دو زمانه (2Stroke Engine) برای شما آماده کرده ایم. ویدیوی اول طرز کار موتور دوزمانه ویدیوی دوم مقایسه موتور دو زمانه با چهارزمانه