دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

مهر ۱۴, ۱۳۹۶

دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده کشاورزی اولین دانشکده ای بود که در سال 1334 یعنی 3 سال پیش از بازگشایی رسمی دانشگاه جندی شاپور بنیاد نهاده شد. محل نخستین برپایی […]