اسفند ۱۵, ۱۳۹۶

مسافرت هوایی ایستاده!

از عجایب ساخت دست بشر اینو ندیده بودیم که دیدیم!