گوی سنج یا Spherometer وسیله ای است که با آن شعاع انحنای برخی از وسایل آزمایشگاهی را می توان اندازه گیری کرد.

به عنوان مثال می توان شعاع انحنای آینه های کروی و عدسیها را اندازه گیری کرد. همانطور که می دانیم آینه ها و عدسیها دو نوع مقعر یا محدب (کاو و کوژ) هستند.

کاربرد دیگر گوی سنج اندازه گیری ضخامت ورق ها و صفحات نازک است.

در علوم کشاورزی نیز از نوع خاصی اسپیرو متر برای اندازه گیری شعاع انحنای میوه ها استفاده می شود.

در این مطلب سه ویدیو و چهار فایل PDF برای آموزش استفاده از اسپیرومتر برای شما آماده کرده ایم.

ویدیوی اول:

ویدیوی دوم:

ویدیوی سوم:

دانلود فایل های PDF آموزش استفاده از گوی سنج:

فایل اول(انگلیسی)

فایل دوم(انگلیسی)

فایل سوم(فارسی)

فایل چهارم(فارسی)