سلام دکتر زاهد فتحی زاده

5.00 (7 رای دهنده)

مرا دنبال کنید

درباره من:

هنرآموز رشته ماشین های کشاورزی در هنرستان کشاورزی شهید نصری سنندج هستم