Blog

Blog/

تمدید مهلت ارسال مقاله برای همایش بهمن ماه دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۳۹۷-۷-۱۸ ۰۹:۵۴:۴۲ +۰۰:۰۰دی ۲م, ۱۳۹۶|

مهلت ارسال مقاله برای همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی [...]

همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی در کرمان

۱۳۹۶-۹-۱۷ ۲۰:۳۰:۰۴ +۰۰:۰۰آذر ۱۷م, ۱۳۹۶|

اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی در کرمان برگزار [...]