RE: معمای تغذیه ای

#3644
Francisfed
کاربر
modir wrote:
به نظر من تنها چیزی که بدون استفاده از وسیله میشه خورد فقط میوه است و بس.

منم با مدیر موافقم