پاسخ به : سایت های دانلود رایگان مقالات و کتاب ها

خانه تالار گفتمان منایع پژوهشی سایت سایت های دانلود رایگان مقالات و کتاب ها پاسخ به : سایت های دانلود رایگان مقالات و کتاب ها

#3881
زاهد فتحی زاده
سرپرست کل

با توجه به اینکه این سایت با این پسوند دامنه مسدود شده، آدرس جدید عبارت است از:
http://sci-hub.tw