نهرکن

نهرکن وسیله ای برای ایجاد نهر(جوی آب) در مزارع و باغات است.

این وسیله در انواع مختلف دستی و پشت تراکتوری، عرض قابل تنظیم و … موجود است

در تصویر زیر یک نوع نهرکن پشت تراکتوری از نوع سوارشونده را مشاهده می نمایید.

درباره دکتر زاهد فتحی زاده

دیدگاهتان را بنویسید