مرجع بیوسیستم ایران http://biosyso.ir مهندسی بیوسیستم,مکانیک بیوسیستم,ماشین های کشاورزی,فناوری پس از برداشت,انرژی های تجدیدپذیر Tue, 15 Dec 2020 07:47:42 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.6 http://biosyso.ir/wp-content/uploads/2017/09/logobsfav.png مرجع بیوسیستم ایران http://biosyso.ir 32 32 چند فیلم در مورد کارنده ها و موزع ها+فیلم http://biosyso.ir/%da%86%d9%86%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b9-%d9%87%d8%a7%d9%81%db%8c%d9%84/ http://biosyso.ir/%da%86%d9%86%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b9-%d9%87%d8%a7%d9%81%db%8c%d9%84/#respond Tue, 15 Dec 2020 07:47:37 +0000 http://biosyso.ir/?p=17239 Source

]]>
http://biosyso.ir/%da%86%d9%86%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b9-%d9%87%d8%a7%d9%81%db%8c%d9%84/feed/ 0
راه اندازی کانال ویدیویی گروه ماشین های کشاورزی استان کردستان http://biosyso.ir/video-channel/ http://biosyso.ir/video-channel/#respond Wed, 25 Nov 2020 07:22:30 +0000 http://biosyso.ir/?p=17227 Source

]]>
http://biosyso.ir/video-channel/feed/ 0
آشنایی با دروگر شانه ای http://biosyso.ir/%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c/ http://biosyso.ir/%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c/#respond Sun, 22 Nov 2020 10:46:57 +0000 http://biosyso.ir/?p=17217 Source

]]>
http://biosyso.ir/%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c/feed/ 0
برگزاری کارگاه آموزشی http://biosyso.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/ http://biosyso.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/#respond Mon, 02 Nov 2020 09:36:24 +0000 http://biosyso.ir/?p=17212 Source

]]>
http://biosyso.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/feed/ 0
برگزاری آزمون تکوینی آنلاین http://biosyso.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/ http://biosyso.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/#respond Sun, 01 Nov 2020 08:52:41 +0000 http://biosyso.ir/?p=17209 Source

]]>
http://biosyso.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/feed/ 0
برگزاری جلسه هم اندیشی http://biosyso.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c/ http://biosyso.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c/#respond Sun, 11 Oct 2020 08:32:39 +0000 http://biosyso.ir/?p=17204 Source

]]>
http://biosyso.ir/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c/feed/ 0
فیلم آموزشی تعمیر و مونتاژ تجهیزات کشاورزی پودمان 1 http://biosyso.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa%d8%a7%da%98-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7/ http://biosyso.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa%d8%a7%da%98-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7/#respond Sun, 04 Oct 2020 08:03:49 +0000 http://biosyso.ir/?p=17198 Source

]]>
http://biosyso.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa%d8%a7%da%98-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7/feed/ 0
فیلم آموزشی درس کاربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت پودمان 1 http://biosyso.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7/ http://biosyso.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7/#respond Sun, 04 Oct 2020 07:57:13 +0000 http://biosyso.ir/?p=17194 Source

]]>
http://biosyso.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7/feed/ 0
تهیه محتوای الکترونیکی http://biosyso.ir/%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/ http://biosyso.ir/%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/#respond Sun, 20 Sep 2020 07:26:23 +0000 http://biosyso.ir/?p=17177 Source

]]>
http://biosyso.ir/%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/feed/ 0
نحوه برگزاری جلسات هم اندیشی http://biosyso.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c/ http://biosyso.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c/#respond Sun, 20 Sep 2020 06:46:54 +0000 http://biosyso.ir/?p=17175 Source

]]>
http://biosyso.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c/feed/ 0