آرشیو بلاگ

کاربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت

دوره کاربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت برای هنرجویان ‍‍‍پایه دهم رشته ماشین های کشاورزی برگزار می شود. دوره حاضر فعلا به صورت آزمایشی برای هنرجویان هنرستان کشاورزی شهید نصری سنندج اجرا می شود.

ادامه نوشته »