گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه جیرفت

بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه جیرفت با تاسیس رشته تکنولوژی ماشین های کشاورزی در مقطع کاردانی از سال 1368 در آموزشکده کشاورزی جیرفت وابسته به دانشگاه شهید باهنر کرمان تاسیس و اقدام به پذیرش دانشجو کرد و از سال1372 به کاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزی تغییر نام یافت.

از سال 1384پذیرش دانشجو در دانشکده کشاورزی جیرفت، دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت کارشناسی ناپیوسته مهندسی ماشین های کشاورزی انجام گرفت و پس از تبدیل شدن مرکزآموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی جیرفت (وابسته به دانشگاه شهید باهنر کرمان)، به دانشگاه جیرفت( سال 1388) پذیرش دانشجوی کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی از سال 1389 آغاز شد. همچنین اولین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه در گرایش مکانیک ماشین های کشاورزی از سال 1391 در گروه مکانیک بیوسیستم پذیرش شد. در سال 1392 با تغییر اسم رشته به مکانیک بیوسیستم پذیرش دانشجو نیز در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه آغاز شد. هم اکنون گروه مکانیک بیوسیستم در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش می کند. گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم تعداد 5 عضو هیئت علمی شامل 3 استادیار ،1 مربی و 1 دانشجوی دکتری مامور به تحصیل در رشته مکانیک ماشین های کشاورزی دارد. در حال حاضر تعداد دانشجویان این بخش در مقطع کارشناسی در دو گرایش مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیک بیوسیستم 42 نفر و تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد در دو گرایش مذکور 17 نفر می باشند. بخش مکانیک بیوسیستم دارای یک واحد مجموعه کارگاهی شامل کارگاه موتورهای احتراق داخلی، ورق کاری، تراشکاری، جوشکاری، هیدرولیک، برق و مقاومت مصالح می باشد.

 

وبسایت: http://www.old.ujiroft.ac.ir//

نشانی : جیرفت، کیلومتر 8 جاده بندر عباس، دانشگاه جیرفت
کد پستی: 7867161167

تلفن :  2 -43347061 (034)

فاکس : 43347065 (034)
پست الکترونیکی : info@ujiroft.ac.ir
.

درباره دکتر زاهد فتحی زاده

دیدگاهتان را بنویسید