ویدیو در مورد آموزش معکوس

چهار ویدیوی آموزشی به شرح زیر در مورد روش آموزش معکوس در کانال ویدیویی قرار گرفت:

لینک کانال ویدیویی گروه ماشین های کشاورزی:

https://www.aparat.com/amg_kurd

درباره دکتر زاهد فتحی زاده

دیدگاهتان را بنویسید