وجین کن ها

وجین کن ها ادواتی هستند که برای از بین بردن علف های هرز مورد استفاده قرار می گیرند.

در تصویر زیر نحوه کار یک نوع وجین کن را مشاهده می نمایید.

۱۳۹۶-۱۰-۲ ۰۹:۵۳:۱۹ +۰۰:۰۰آذر ۵م, ۱۳۹۶|0 Comments

Leave A Comment