نحوه برگزاری جلسات هم اندیشی

به استحضار اعضای محترم گروه می رساند از این پس جلسات هم اندیشی به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

بستر مورد استفاده جهت برگزاری جلسات متعاقبا اعلام خواهد شد.

درباره دکتر زاهد فتحی زاده

دیدگاهتان را بنویسید