مکانیک و کنترل در رباتیک نوشته جان کریگ

//مکانیک و کنترل در رباتیک نوشته جان کریگ

مکانیک و کنترل در رباتیک نوشته جان کریگ

کتاب مکانیک و کنترل در رباتیک نوشته جان کریک و ترجمه دکتر علی مقداری جزء اولین و بهترین منابع آموزش رباتیک است که تقریبا مرجع آموزش رباتیک در کلیه دانشگاههای کشور است

John Craig _persian

 

۱۳۹۶-۸-۳ ۰۱:۱۵:۲۹ +۰۰:۰۰مهر ۳۰م, ۱۳۹۶|0 Comments

Leave A Comment