مهندسی بیوسیستم

پس از بازنگری که در رشته‌های مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشین‌های کشاورزی  سال ۱۳۹۲ در شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت(طبق نامه شماره ۲۴۵۲۳۵ /۲۱- مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ دفتر برنامه ریزی آموزش عالی)، مصوب شد که رشته‌ مهندسی مکانیک بیوسیستم در سه گرایش طراحی ماشین‌های کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری پس از برداشت جایگزین رشته مذکور گردند. مهندسی بیوسیستم در واقع میان رشته ای است و دانشجویان این رشته مجموعه ای از علوم و فنون مختلف را که مرتبط با رشته های مهندسی کشاورزی مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و مهندسی مواد است را می آموزند. هدف از این رشته تربیت متخصصانی برای طراحی و ساخت و بهینه سازی ادوات و وسایل مرتبط با موجودات زنده (گیاهان و حیوانات)، بکار گیری و جایگزینی انرژی های تجدید پذیر با انرژی های فسیلی و طراحی و ساخت ماشین های فرآوری محصولات کشاورزی و کیفیت سنجی محصولات کشاورزی پس از برداشت می باشد. این رشته دارای سه گرایش می باشد.

  • طراحی ماشین‌های کشاورزی این گرایش در واقع ادامه راه همان رشته ماشین‌های کشاورزی بوده و به کار طراحی و ساخت و بهینه‌سازی ماشین‌های کشاورزی و ماشین های ضایعات می‌پردازد.
  • انرژیهای تجدید پذیر این گرایش به مباحث مربوط به استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر مانند انرژی خورشید، انرژی باد، انرژی هسته ای، انرژی جزر و مد و انرژی زمین گرمایی به جای منابع انرژی سنتی مانند سوخت‌های فسیلی می‌پردازد.
  • فناوری پس از برداشت در این گرایش راه‌های مخرب و غیر مخرب تعیین کیفیت محصولات کشاورزی و ساخت و بهینه‌سازی دستگاه‌های فراوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی آموزش داده می‌شود. در این گرایش از فنونی مانند بینایی ماشین، آکوستیک و حواس مصنوعی برای تعیین کیفیت موادغذایی استفاده می شود، دانشجویان این رشته باید تسلط خوبی بر روی دروس مهندسی برق و مکانیک و رایانه داشته باشند.

امروزه جدیدترین پیشرفت های علوم مختلف مانند رباتیک و حواس مصنوعی و هوش مصنوعی وارد تحقیقات مهندسی بیوسیستم شده و دانشجویان و دانش آموخته های این رشته بر لبه های علم و تکنولوژی حرکت می کنند.

 

سرفصل دروس رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم

درباره دکتر زاهد فتحی زاده

دیدگاهتان را بنویسید