در این نوشته دو انیمیشن از طرز کار موتور دو زمانه (2Stroke Engine) برای شما آماده کرده ایم.

ویدیوی اول طرز کار موتور دوزمانه

ویدیوی دوم مقایسه موتور دو زمانه با چهارزمانه