ماشین های کاشت به ماشین هایی گفته می شود که در مرحله کاشت محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند.

این ماشین ها بسیار متنوع بوده و هر کدام وظیفه خاصی را بر عهده دارند، به عنوان مثال برای کاشت حبوبات، غلات، نشا و محصولات غده ای مانند سیب زمینی هرکدام ماشین های خاصی طراحی شده اند که شامل ماشین های زیر می باشد.

  • ریف کار
  • خطی کار
  • بذرپاش
  • غده کار
  • نشاکار

این نوع ماشین ها بسیار متنوع می باشند و از نظر نوع نیروی محرکه، نحوه اتصال به تراکتور و … به انواع مختلفی طبقه بندی می شوند. انواعی از این ماشین ها نیروی حرکت موزع های خود را از محور تواندهی تراکتور دریافت می کنند و انواعی دیگر چرخ گرد هستند یعنی با حرکت وسیله بر روی زمین و چرخیدن چرخ ها، نیروی لازم برای چرخش موزع ها تامین می شود.

از نظر نوع اتصال به تراکتور نیز در انواع کششی، نیمه کششی و سوار طراحی می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید