ماشین های بسته بند علوفه (baler) علوفه ای را که توسط دروگر چیده شده و بر روی زمین رها شده به صورت بسته های مکعبی و استوانه ای در می آورند. این ماشین ها معمولا به صورت کششی ساخته می شوند و به دنبال تراکتور متصل شده و از نیروی محور تواندهی آن استفاده می کنند. بسته بندهای مکعبی با استفاده از مکانیزم گره زن با سیم یا طناب دور بسته فشرده شده را می بندند و بسته بندهای استوانه ای نواری به دور بسته می پیچند.

بسته بند مکعبی
بسته بند مکعبی

 

بسته بند استوانه ای
بسته بند استوانه ای

بسته های استوانه ای نسبت به مکعبی مزایایی دارند که به شرح زیر است:

۱- اگر پس از عمل بسته بندی ، بارندگی شود، آب به درون بسته مکعبی نفوذ می کند، در حالیکه بسته های استوانه ای بدلیل فشردگی زیاد به راحتی آب را به درون راه نمی دهند.
۲- استوانه ای شکل را با توجه شکل خاصش می توان در فضای باز گذاشت و اگر برای مدت طولانی باشد در انبار قرار می دهند.
۳- حجم بسته بندی استوانه ای معادل ۳۰ بسته مکعبی است لذا حمل و نقل آن صرفه جوئی در وقت است.
۴- جابجا کردن و یا بلند و پائین کردن بسته های استوانه ای با دستگاه بلند کــــــن خودگردان ( لیفتراک) موجب صرفه جویی در هزینه دستمزدهاست.
۵- یکی از اصول مدیریت مزار ع علوفه ای این است که بسته ها زودتر از مزرعه خارج شود تا فضای زیر بسته ها امکان رشد سریعتر داشته باشند، از اینرو بسته های لذا استوانه ای این مزیت را دارا می باشند.

 

فیلم طرزکار بسته بند مکعبی

 

فیلم طرزکار بسته بند استوانه ای

دیدگاهتان را بنویسید