فیلم آموزشی درس کاربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت پودمان 1

با عرض سلام خدمت هنرآموزان و هنرجویان عزیز

در این پست ویدیوی آموزشی تدریس پودمان 1 از درس کاربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت برای استفاده قرار داده شده است.

درس: کاربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت

پودمان: یک

مدرس: زاهد فتحی زاده

محل خدمت: هنرستان کشاورزی شهید نصری سنندج ناحیه 1 سنندج

دانلود ویدیو

درباره دکتر زاهد فتحی زاده

دیدگاهتان را بنویسید