فراصوت هوا همراه

در کاربردهای معمولی و سنتی استفاده از فراصوت معمولا باید پراب فراصوت کاملا با نمونه درتماس باشد، به عنوان مثال می توانیم از دستگاه های سونوگرافی و فیزیوتراپی نام ببریم که هنگام استفاده علاوه بر تماس کامل پراب با بدن، مقداری ماده ژله ای بر روی بدن می مالند تا کمترین مقدار هوا یا حباب در بین پراب و بدن قرار نگیرد. دلیل این امر این است که وجود هوا در میان پراب و نمونه باعث می شود امواج فراصوت به شدت تضعیف شوند و سیگنالی که بقه شدت ضعیف می شود امکان انتقال و دریافت توسط گیرنده را ندارد. با پیشرفت تکنولوژی امکان ساخت دستگاه های فراصوت هوا-همراه (َAircoupled-ultrasound) یا فراصوت بدون تماس (noncontact ultrasound) فراهم شده است، فراصوت هواهمراه نوعی تکنولوژی است که امکان استفاده از  فراصوت را بدون نیاز به تماس با نمونه فراهم کرده است. در این تکنولوژی با متمرکز کردن توان فراصوت امکان عبور آن از فاصله هوایی بین نمونه و پراب فراهم شده است.

درباره دکتر زاهد فتحی زاده

دیدگاهتان را بنویسید