سیستم درجه بندی و بسته بندی آنلاین سیب+ فیلم

سیب یکی از میوه هایی است که میزان تولید بسیار بالایی را در سطح جهان به خود اختصاص داده است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته این میوه توسط دستگاه های پیشرفته و در حجم بسیار زیاد درجه بندی و بسته بندی می شود.

در این فیلم خط سورتينگ و بسته بندی میوه سیب را مشاهده می نمایید.

درباره دکتر زاهد فتحی زاده

دیدگاهتان را بنویسید