قابلیت ردیابی مواد غذایی (Food Traceability) چیست؟

ردیابی مواد غذایی به مجموعه کارها و برنامه هایی گفته می شود که امکان ردیابی منشأ تولید یک ماده غذایی و مراحل فرآوری و بسته بندی و ارسال آن در زنجیره توزیع را برای مصرف کننده فراهم میکند. قابلیت ردیابی موجب ایجاد امنیت غذایی می شود و مصرف کننده ها را از کیفیت و سلامت ماده غذایی مطمين می کند.

راه کارهای اجرایی برای قابلیت ردیابی مواد غذایی

  • راه حل های مبتنی بر اسناد ( کاغذی یا الکترونیکی )
  • استفاده از بارکد یک بعدی یا دو بعدی
  • سامانه بازشناسی با امواج رادیویی RFID
  • فناوری نانو در ردیابی مواد غذایی
  • ردیابی مواد غذایی با استفاده از DNA
  • استفاده از بارکد ژنتیکی به صورت اسپری
  • ردیابی مواد غذایی با استفاده از فناوری هسته ای

دریافت پاورپوینت با عنوان “راه کارهای ردیابی مواد غذایی”

درباره دکتر زاهد فتحی زاده

دیدگاهتان را بنویسید