ربات بالزن بسیار جالب که با گوشی موبایل کنترل و هدايت می شود?

در این مطلب ویدیویی از این ربات جالب را برای تماشای شما آماده کرده ایم.