دروگرها + فیلم و عکس

دروگرها ماشین هایی هستند که برای درو کردن محصولات کشاورزی از جمله غلات و علوفه استفاده می شوند. دروگرها از نظر منبع توان به سه نوع دسته بندی می شوند.

دروگر پشت تراکتوری
دروگر پشت تراکتوری

  • خودرو : خود ماشین دارای منبع توان (موتور) است و موتور آن توان لازم هم برای پیشروی و هم برای کاراندازی شانه برش را فراهم می کند.
  • غیرخودرو (تراکتوری) : این نوع دروگر به خودی خود کارایی ندارد و برای استفاده از آن باید به تراکتور متصل شود، تراکتور دروگر را می کشد و نیروی راه اندازی شانه برش را هم توسط محور تواندهی تامین می کند.
  • غیر خودروی موتوردار : این نوع دروگر ها دارای موتوری کوچک هستند که فقط توانایی راه اندازی شانه برش را دارد و یک نفر برای پیش روی و هدایت آن لازم است و درست مانند تیلر در پشت وسیله به صورت پیاده حرکت کند.
دروگر دوچرخ خودرو
دروگر دوچرخ خودرو

دروگرها از نظر تعداد چرخ در انواع دوچرخ، سه چرخ و چهارچرخ موجودند. همچنین طراحی دماغه دروگر نیز بسته به نوع محصولی که قرار است درو شود متفاوت است.

دروگر چهار چرخ گندم چین
دروگر چهار چرخ گندم چین

 

دروگر سه چرخ علف چین
دروگر سه چرخ علف چین

برخی از دروگرها پس از چیدن محصول آنها را به صورت دسته بندی در آورده و بر روی زمین قرار می دهند، فیلم این نوع از دروگر را در زیر مشاهده نمایید.

 

در ادامه فیلم یک نوع دروگر علف چین را هم مشاهده می نمایید.

درباره دکتر زاهد فتحی زاده

دیدگاهتان را بنویسید