همکاری جهت تولید محتوا

ضمن عرض سلام و خسته نباشید

از همه هنرآموزان استان تقاضا می شود محتوای الکترونیکی تولید شده خود را به آدرس ایمیل گروه ارسال نمایند.

آدرس ایمیل: info@biosyso.ir

درباره دکتر زاهد فتحی زاده

دیدگاهتان را بنویسید