درباره ما

مرجع بیوسیستم ایران

این سایت با هدف ایجاد مرجعی برای دانش جویان رشته مهندسی بیوسیستم و هنرجویان رشته ماشین های کشاورزی ایجاد شده و مطالب مفید و کاربردی در سطوح مختلف و در زمینه رشته بیوسیستم و ماشین های کشاورزی در سایت ارسال می شود، همه اساتید، هنرآموزان، دانشجویان و هنرجویان این رشته ها با عضویت در این سایت می توانند در مباحث تالار گفتگو شرکت نموده و سوالات خود را مطرح نمایند.

مدیران این سایت از دانش آموختگان و دانشجویان رشته بیوسیستم و ماشین های کشاورزی هستند که در زمینه های مختلف تخصص دارند.