دانلود رایگان مقاله جدید در مورد کیفیت سنجی سیب

کاربران محترم مقاله جدیدی در مورد کیفیت سنجی سیب منتشر کرده ایم که حاوی مطالب جدید بوده و در آن چهار شاخص جدید برای کیفیت سنجی معرفی شده که پیش از این در هیچ مقاله ای معرفی نشده است.

این مقاله تا تاریخ 25 ژنویه 2020 به صورت رایگان از لینک زیر قابل دانلود است:

https://authors.elsevier.com/c/1aBGQ15Dynd78U

صفحه مقاله در elsevier :

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423819309598

SCImago Journal & Country Rank

درباره دکتر زاهد فتحی زاده

دیدگاهتان را بنویسید