دانشگاه تهران (پردیس کرج)

دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشگاه تاسیس شده در ایران و همچنین رتبه اول علمی در بین تمام دانشگاه های ایران یکی از دانشگاه هایی است که رشته مهندسی بیوسیستم را با وجود اساتید مجرب خود در تمامی مقاطع دانشگاهی تدریس می کند.

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج قدیمی ترین مرکز آموزشی کشاورزی است.

این پردیس شامل دانشکده های زیر است:

  • دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
  • دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
  • دانشکده منابع طبیعی
  • دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
  • مرکز تحقیقات بین الملل بیابان
  • گروه مستقل بیوتکنولوژی کشاورزی

 

وبسایت : http://utcan.ut.ac.ir/

درباره دکتر زاهد فتحی زاده

دیدگاهتان را بنویسید