دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان از سال ۱۳۷۰ آغاز شد.در حال حاضر دانشکده کشاورزی در ۸ گروه آموزشی شامل گروههای علوم دامی، زراعت و اصلاح نباتات، گیاهپزشکی، علوم باغبانی، علوم و مهندسی آب، علوم و مهندسی خاک، مهندسی بیوسیستم و اقتصاد کشاورزی در مقاطع کارشناسی (۱۲ رشته)، کارشناسی ارشد (۲۳ رشته) و دکتری (۸ رشته) فعال و مبادرت به پذیرش دانشجو می‌نماید.

گروه مهندسی بیوسیستم در سال ۱۳۸۶ در دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان با نام گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی و با جذب دانشجو در مقطع کارشناسی تاسیس گردید. در سال ۱۳۹۱ با راه‌اندازی مقطع کارشناسی ارشد، گام‌های اولیه جهت توسعه تحصیلات تکمیلی و ارتقاء فعالیت‌های پژوهشی گروه برداشته شد.
همزمان با ایجاد تغییرات گسترده در سرفصل رشته‌های مرتبط با ماشین‌های کشاورزی، در سال ۱۳۹۲ نام گروه به مهندسی بیوسیستم تغییر یافت. در حال حاضر این گروه در مقطع کارشناسی رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم و مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی و در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم با گرایش‌های طراحی ماشین‌های کشاورزی و فناوری‌ پس از برداشت به آموزش دانشجویان می‌پردازد.

 

 

  • نشانی پستی : ایران، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان
  • تلفن:۰۸۷-۳۳۶۶۴۶۰۰-۸
  • كدپستی: ۶۶۱۷۷-۱۵۱۷۵
  • پست الکترونیک: info@uok.ac.ir

 

درباره دکتر زاهد فتحی زاده

دیدگاهتان را بنویسید