دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده کشاورزی اولین دانشکده ای بود که در سال 1334 یعنی 3 سال پیش از بازگشایی رسمی دانشگاه جندی شاپور بنیاد نهاده شد. محل نخستین برپایی کلاس ها در دانشسرای کشاورزی اهواز بود. رییسان مشترک (رییس آمریکایی و رییس ایرانی) که از طرف بنیاد خاور نزدیک گمارده می شدند، با همکاری کلیه افراد کادر آموزشی ( 5 نفر ایرانی و یک نفر آمریکایی) مدیریت دانشکده را بر عهده داشتند. در سال 1382، گروه آبیاری، از دانشکده کشاورزی جدا شده و در قالب دانشکده مهندسی علوم آب به بالندگی خود ادامه داد.هم اکنون 5 گروه علوم باغبانی، زراعت و اصلاح نباتات، گیاه پزشکی، علوم مهندسی خاک و مهندسی بیوسیستم در این دانشکده مشغول به کار هستند.

 

وبسایت : http://agri.scu.ac.ir

نشانی : اهواز، پیچ استدیوم تختی، ابتدای بلوار گلستان، میدان دانشگاه، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی
کدپستی : 613574331
تلفن مستقیم : 061333360016
فاکس : 06133330079
سامانه پیامکی : 50002016002880
تلفن داخلی مدیریت دانشکده : 3000

درباره دکتر زاهد فتحی زاده

دیدگاهتان را بنویسید