از آنجا که مهارت پیداکردن در هر کاری نیاز به تمرین و ممارست دارد کتاب حل المسایل رباتیک نوشته جان کریگ و ترجمه دکتر علی مقداری به همین منظور خدمت شما ارائه میگردد.

Craig-Manual

 

دیدگاهتان را بنویسید