تهیه محتوای الکترونیکی

به استحضار هنرآموزان محترم می رساند با توجه به شیوه برگزاری کلاس های درسی در سال جاری و لزوم تهیه محتوای الکترونیکی جهت آموزش های مجازیق نسبت به تهیه محتوای آموزش های مجازی مربوط به دروس سال جاری اقدام نمایند.

تهیه آموزش های ویدیویی در اولویت قراردارد.

در صورت تمایل امکان تهیه آموزش های ویدیویی توسط فیلمبردار و صدابردار و استفاده از بورد هوشمند در محل گروه های آموزشی واقع در پژوهش سرا مهیا می باشد. جهت استفاده از امکانات مذکور به سرگروه آموزشی تماس بگیرید.

درباره دکتر زاهد فتحی زاده

دیدگاهتان را بنویسید