تراکتور

تراکتور مهمترین ماشین کشاورزی است و نیروی کششی را برای استفاده از ادوات مختلف کشاورزی و برخی ماشین آلات دیگر فراهم می کند. این ماشین وظیفه کشیدن و حمل ونقل ادوات کشاورزی را برعهده دارد، همچنین با کمک محور تواندهی نیروی مکانیکی بسیاری از ادوات و ماشین های دیگر را نیز فراهم میکند. تراکتورها با توجه به ویژگیهای متنوع از جمله میزان توان کششی، اندازه، تعداد چرخ ها، چرخ های محرک و نوع فرمانگیری به اشکال مختلف دسته بندی می شوند. تراکتورها عموما دارای موتور دیزل بوده و جعبه دنده آنها طوری طراحی شده که بیشتر توان موتور را به گشتاور چرخ ها تبدیل کرده و سرعت پیشروی پایینی دارند.

درباره دکتر زاهد فتحی زاده

دیدگاهتان را بنویسید