نشست علمی کشاوری دقیق
تاریخ برگزاری۲۴ و ۲۵ آبان
محل برگزاریتالار لعل دانشکده برق دانشگاه تبریز
آدرس وب‌سایتhttp://precisionagriculture2017.tabrizu.ac.ir
آدرس ایمیل –
شماره تماس یا تلگرام@PrecisionAgriculture2017 و ۰۴۱۳۳۳۹۲۷۸۲