برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه هنرآموزان

گروه ماشینهای کشاورزی استان کردستان در نظر دارد مسابقه کتابخوانی ویژه هنرآموزان برگزار نماید،

عنوان کتاب منبع مسابقه کتابخوانی:

اصول ماشین های بذرکار

نویسنده: زی کانافویسکی

مترجم:اکبر صناعی

تاریخ آزمون: پنج شنبه ۱۴ اسفند

ساعت برگزاری: ۴ عصر

درباره دکتر زاهد فتحی زاده

دیدگاهتان را بنویسید