بازدیدهای دوره ای از کلاس های مجازی شاد

بازدیدهای سرگروه های استانی کردستان از گروه های درسی شاد از تاریخ ۴ بهمن شروع شده و در فاز اول در ۵ مرحله طی ۵ هفته طبق زمانبندی مشخص شده صورت می گیرد.

لازم به یادآوری است که نتایج این بازدید ها در سامانه نظارتی اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی به آدرس

http://monitoring.kurdazmoon.ir/

ثبت می گردد. این بازدیدها طبق شیوه خاص و با اطلاع مدیر و دبیر مربوطه انجام می شود.

درباره دکتر زاهد فتحی زاده

دیدگاهتان را بنویسید