انیمیشن کارکرد موتور چهارزمانه

انیمیشن زیر نحوه کارکرد موتور چهارزمانه را نمایش می دهد

این موتورها دارای چهار مرحله مکش، تراکم، انفجار و تخلیه هستند

Image result for مقایسه طرز کار موتور دوزمانه و چهارزمانه

درباره دکتر زاهد فتحی زاده

دیدگاهتان را بنویسید