انیمیشن زیر نحوه کارکرد موتور چهارزمانه را نمایش می دهد

این موتورها دارای چهار مرحله مکش، تراکم، انفجار و تخلیه هستند

Image result for مقایسه طرز کار موتور دوزمانه و چهارزمانه

زاهد فتحی زاده

Zahed Fathizadeh on ResearchGate

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید