انرژی های تجدیدپذیر

انرژی های تجدید پذیر به انرژی هایی مانند انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی زمین گرمایی، انرژی جزر و مد و هر انرژی یی گفته می شود که برخلاف انرژی های فسیلی که برای تولید آنها به هزاران و یا میلیونها سال زمان نیاز است، در زمان کوتاه پس از مصرف دوباره تجدید شده و قابل استفاده هستند. یکی از گرایش های رشته مهندسی بیوسیستم “انرژی های تجدیدپذیر ” نام دارد و همانطور که از نامش پیداست به کاربرد و جایگزینی این نوع انرژی ها می پردازد.

انواع انرژی تجدیدپذیر

  • انرژی خورشیدی
  • انرژی بادی
  • انرژی آبی
  • انرژی امواج و جذر ومد
  • انرژی زیست توده

اهمیت: با توجه به اینکه منابع انرژی های تجدیدناپذیر رو به اتمام هستند آینده چشم به انرژی های تجدیدپذیر برای جایگزینی منابع انرژی دارد.

درباره دکتر زاهد فتحی زاده

دیدگاهتان را بنویسید