ارتباط با گروه

جهت ارتباط با گروه آموزشی ماشین های کشاورزی استان کردستان از راه های زیر می تواند استفاده نمایید.

ایمیل: info@biosyso.ir

کانال: https://t.me/amg_kurd_99

درباره دکتر زاهد فتحی زاده

دیدگاهتان را بنویسید